Supervisie 'Lude' - Latijn voor 'speel' (met je gedachten, in onze interactie)

Supervisie is een begeleidingsvorm voor het reflecteren op jezelf als professional.
Het doel is om autonoom te blijven leren tijdens het uitoefenen van je vak als gedragswetenschapper. 

Praktijk Lude biedt individuele- en groepssupervisie aan basisorthopedagogen, (K&J) psychologen en aan supervisanten in opleiding tot Orthopedagoog-Generalist. Ook een supervisietraject in het kader van een SKJ-registratie behoort tot de mogelijkheden. Als supervisor put ik uit mijn ervaring als hoofdbehandelaar (Kinder- en Jeugdpsycholoog en Orthopedagoog-Generalist).

Reflectieproces
In ons vak draait het niet alleen om kennis en expertise. Je bent zelf je instrument. Hoe je afstemt op anderen, bepaalt in belangrijke mate het effect van je interventie. Of die interventie nu gericht is op de cliënt, ouder, professionele opvoeder, collega of leidinggevende. Door gedurende je loopbaan periodiek intensief te reflecteren op je eigen vaardigheden, stijl en afstemming, verstevig je je professionele identiteit en daarmee ook het effect van wat je doet.

Om het reflectieproces goed op gang te laten komen, wordt een frequentie aangehouden van eens in de twee, maximaal drie weken (m.u.v. de zomervakantie). Supervisie draait met name om het van afstand reflecteren op de eigen beroepsuitoefening en de manier waarop je je persoonlijke kennis en ervaring integreert in je professionele handelen. Supervisie wordt hiermee afgebakend van andere vormen van hulpverlening of begeleiding, zoals therapie, collegiale intervisie en coaching. Het staat verder van de daadwerkelijke inhoud van de werkzaamheden dan intervisie. Specifieke expertise van de supervisor op de direct inhoudelijke werkzaamheden is dan ook geen vereiste. Ik ben echter in de praktijk werkzaam en heb ruime ervaring met zowel diagnostiek als behandeling bij verschillende doelgroepen binnen specialistische jeugdhulp en onderwijs.

Voor groepssupervisie geldt een maximum van 2 supervisanten.
Per supervisant geldt een voorbereidingstijd van een half uur. De afspraken voor de supervisie worden in overleg gemaakt. Tarieven op aanvraag.