Eline Wolters

Ik ben GZ-Psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Orthopedagoog-Generalist (BIG). Ik heb 19 jaar werkervaring in diagnostiek en behandeling en in het begeleiden van professionele opvoeders. Daarnaast ben ik hoofddocent aan de postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog-Generalist.

Lees onderaan deze pagina meer over mij.

Mail Eline Diagnostiek en Behandeling

Bij Praktijk Lude kun je terecht voor diagnostiek en behandeling van jongeren en jongvolwassenen. Samen kijken we welke vragen je hebt. Op grond daarvan bepalen we wat we gaan doen.


Supervisie

Praktijk Lude biedt geaccrediteerde supervisie aan (basis)orthopedagogen, (K&J) psychologen, psychologen SKJ en aan orthopedagogen in opleiding tot Orthopedagoog-Generalist.

 Scholing

 Praktijk Lude biedt scholing op maat over Interactionele problemen (Interactiewijzer) en over ernstige gedragsproblemen. De scholing is gericht op professionals in onderwijs en zorg.
Over mij

Mijn hart gaat uit naar kinderen en jongeren die het moeilijk hebben en naar hun gezin. Sinds 2004 heb ik onder andere gewerkt in het speciaal onderwijs en in de specialistische zorg voor kinderen en jongeren met complexe problematieken en hun gezin. Bij moeilijk gedrag gaat mijn bloed harder stromen. Mijn werkervaring heeft mijn visie op diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren bepaald.

Net zo mooi vind ik het begeleiden van professionals in het omgaan met moeilijk gedrag, wat voorwaar geen sinecure is. Het doet vaak rechtstreeks een appèl op hoe je over die ander denkt, over jezelf en op hoe je je voelt. Het vraagt lef om dat bij jezelf onder de loep te nemen. Ik vind het daarom nooit vanzelfsprekend dat mensen dat met mij durven of willen aangaan.

In mijn werk tref ik ook veel ouders. Ze komen bij mij vanwege het dierbaarste wat ze hebben: hun kind. Dit kan intense gesprekken opleveren wanneer het gaat om het proces van ontdekken dat er iets met je kind aan de hand is. Ik vind het nog altijd bijzonder dat ik zo dichtbij dit kwetsbare proces mag zijn en ze daarbij mag helpen. Mede hierdoor ben ik ertoe gekomen ook behandeling aan volwassenen te gaan geven.

De ervaring die ik in mijn werk heb opgedaan wilde ik graag overdragen aan vakgenoten. Scholingen zijn daar een onderdeel van. Deze scholingen gaan vaak over hoe om te gaan met moeilijk gedrag, hoe je te verhouden tot de ‘complexe ander’ en over reflecteren op je eigen houding. De scholingen komen hierbij voort uit wat ik in mijn werk graag doe. Datzelfde geldt voor supervisie. Hierin worden alle lagen geïntegreerd: cliënt, ouder, professional en begeleiding van de professional. En in alle lagen gaat het om hetzelfde: begeleiden van je proces, helpen naar jezelf te kijken, helpen om je makkelijker te verhouden tot anderen, verder komen dan waar je nu staat. 

Dit alles komt samen in Praktijk Lude.