Scholing 'Lude' - Frans voor 'lezing'

Praktijk Lude biedt diverse scholingen aan, die op maat gemaakt kunnen worden afhankelijk van de doelgroep en de setting. 

Interactiewijzer
Interactiewijzer is een methodiek voor analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoed- of begeleidingssituaties. Moeilijk gedrag wordt hierbij in de context geplaatst. Gedrag vindt plaats in interactie en dus ligt ook vaak de sleutel voor verandering in deze interactie.

Interactiewijzer kijkt naar de interactie tussen professioneel opvoeder en cliënt/leerling en tussen cliënt/leerling en groepsgenoten. Het is een mooie manier om sneller en beter tot passende handelingsadviezen te komen, over hoe om te gaan met de ‘complexe ander’. Interactiewijzer is al decennia een bewezen effectieve en veelgebruikte methodiek in onderwijs en jeugdhulp. De laatste jaren is hier de VG-sector bijgekomen.

De scholing kan op maat gegeven worden voor leerkrachten, docenten en hun begeleiders, pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers. Ook is er postdoctorale scholing over Interactiewijzer voor orthopedagogen en psychologen (in opleiding tot GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en Schoolpsycholoog). 

Meer weten over Interactiewijzer? Klik op de afbeelding.

Gedragsproblemen
Praktijk Lude biedt scholing over kinderen en jongeren met externaliserende gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Deze scholing is bij uitstek geschikt voor basisscholen, VO-scholen en scholen voor speciaal onderwijs (SO en VSO cluster IV / expertise gedrag). Ook is er scholing voor gedragswetenschappers over dit onderwerp.

Andere scholing voor het onderwijs
Voor andere cursussen en scholingen gericht op het onderwijs, zowel didactisch als pedagogisch, wordt verwezen naar samenwerkingspartner Bureau Wolters.
Meer over Bureau Wolters en hun aanbod, lees je hier: 

Voor scholing is er een vrijstelling van BTW op basis van een registratie bij het CRKBO.