Diagnostiek en behandeling 'Lude' - Latijn voor 'speel' (met je gedachten, in onze interactie) 

Praktijk Lude is een vrijgevestigde, particuliere praktijk voor onderzoek en behandeling van jongeren en jongvolwassenen. Ouders kunnen bij de praktijk terecht voor advies of hulp bij gedragsmoeilijkheden, ontwikkelingsproblemen en opvoedingsvragen.

Diagnostiek
Bij vragen over de oorsprong van bepaald gedrag of van een bepaald probleem, kan diagnostiek een hulpmiddel zijn. Bij Praktijk Lude is diagnostiek echter nooit een doel op zich. Het moet leiden tot inzicht, begrip (van jezelf of van je omgeving) en ideeën over hoe je geholpen kunt worden. Diagnostiek is daarom ook nooit alléén een testafname op de praktijk. Er wordt nadrukkelijk gewerkt vanuit de visie van de handelingsgerichte procesdiagnostiek.

Behandeling
Daarnaast biedt Praktijk Lude behandeling aan jongeren met psychische klachten. De behandelaar heeft onder andere specifieke expertise op het gebied van interactionele problemen, identiteitsvragen, zelfinzicht en zelfvertrouwen.

Wanneer je het moeilijk hebt, zit er in veel gevallen een diepere laag van wantrouwen, angst, pijn, wanhoop of boosheid onder. Door deze moeilijkheden ga je je ook anders gedragen. Hierdoor kun je verstrikt raken in een vicieuze cirkel. Wantrouwen of angst om afgewezen te worden, worden bijvoorbeeld bevestigd wanneer je je wantrouwen en angst laat zien door je terug te trekken, of door boos gedrag. Zo zit onder ieder gedrag of moeilijkheid een boodschap, maar is die boodschap niet altijd direct af te lezen aan het gedrag.
Ik help graag mensen om die cirkel te doorbreken. We zoeken samen naar je moeilijkheden, je valkuilen en de vertaling van je gedrag. In de veiligheid van onze interactie werken we aan hoe het ook anders kan, zodat je je weer makkelijker tot anderen kunt verhouden en soepeler door je leven kunt bewegen.

Tarieven op aanvraag. 
Er zijn geen contracten met gemeenten. Dit betekent dat kosten voor kinderen en jongeren niet vergoed worden vanuit de jeugdwet.
Praktijk Lude werkt DBC/ZPM-vrij. Afhankelijk van de zorgverzekeraar, kunnen (jong)volwassenen (een deel) vergoed krijgen.

Voor vragen over mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling: stuur gerust een bericht. Ik bel u zo snel mogelijk terug.

Meer over de visie van Praktijk Lude op diagnostiek en behandeling:

Praktijk Lude in de media